Make your own free website on Tripod.com

STUDIO-RANE

 

Home | Thai Studio | Inter Studio | Gallery | Take That Special | Music Blog | Message Box | Travel with Rane

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Thai Studio

เพลง :    ลมหายใจ
ศิลปิน :   ธีร์  ไชยเดช
 
 
เฝ้าคิดถึงเธอ ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่
เป็นคำถามที่ค้างคาใจ ว่าเมื่อไหร่ จะได้เจอ
เธอคงไม่รู้ทำอย่างไรก็ไม่รู้ ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใย
ยากเย็นเพียงไร อีกนานสักเท่าไร
อยากให้เธอรู้ และให้เธอเข้าใจ
 
**เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
   จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
   ก็เพราะเธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่ง
   ให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่าง
   จากนี้ใจฉันจะมี  แต่เธอ
 
**