Make your own free website on Tripod.com

STUDIO-RANE

 

Home | Thai Studio | Inter Studio | Gallery | Take That Special | Music Blog | Message Box | Travel with Rane

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Thai Studio

เพลง :       หนักใจ
ศิลปิน :     ออโต้บาน
 
 
ฉันรู้ว่ารักของเราจบลง และคงไม่มีหนทาง
ที่จะคว้าเธอกลับมา
ฉันรู้ว่าฉัน ต้องทนอ่อนหล้า เหนื่อยต่อการห้ามใจ
ไม่ให้รักเธออีกเลย
 
*ความจริงไม่คิดว่ามันยากเย็นเท่าไหร่
จะทำใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอเช่นเดิม
แต่กลับต้องหนักใจ
 
**ใจหนึ่งฉันพร้อมจะลืมทุกอย่างและพร้อมจะไปให้ห่าง
ให้ภาพความหลังลบเลือนออกไป
ใจหนึ่งก็รู้ว่าทำไม่ได้ ไม่พร้อมให้ใจทนทรมาน
เมื่อยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมา
 
ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอย่างไร แต่ทำไม่ถึงจำ
และยังรักเธอเรื่อยไป
ทั้งๆที่รู้ว่าผลสุดท้าย เธอก็คงไม่มา
ไม่อยากคิดมากอีกเลย
 
*(**)
 
ดนตรี
 
**